PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"be brief" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be brief" po angielsku

be brief

idiom
 1. mówić krótko, streszczać się
  I don't have much time - be brief. (Nie mam dużo czasu - streszczaj się.)
przymiotnik
 1. krótki, krótkotrwały
  It was a very brief meeting. (To było bardzo krótkie spotkanie.)
  The party was brief, I returned home before midnight. (Impreza była krótka, wróciłem do domu przed północą.)
  I included all of the points in my brief summary. (Zawarłam wszystkie punkty w moim krótkim podsumowaniu.)
  link synonim: short
 2. zwięzły, krótki
  She wrote me a brief letter. (Ona napisała mi krótki list.)
  Leave me a brief message before you go out. (Zostaw mi krótką wiadomość zanim wyjdziesz.)
  I gave a brief speech. (Wygłosiłam zwięzłą przemowę.)
  link synonim: concise
 3. krótki, kusy (o ubraniu), skąpy (o stroju kąpielowym)
  Your dress is too brief, you can't go out like this. (Twoja sukienka jest za krótka, nie możesz tak wyjść.)
  I want to wear a brief yellow bikini. (Chcę założyć skąpe żółte bikini.)
  The boys looked at the girl in brief shorts. (Chłopcy patrzyli na dziewczynę w kusych spodenkach.)
  zobacz także: skimpy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
Liczba mnoga: briefs
 1. zakres obowiązków, instruktaż (dla pracownika) [policzalny]
  I have a brief at my new job tomorrow. (Mam jutro instruktaż w mojej nowej pracy.)
  My brief has been explained to me many times. (Mój zakres obowiązków został mi wyjaśniony wiele razy.)
 2. streszczenie sprawy (akta opisujące zwięźle sprawę sądową)
  Bring me the brief, I have to read it before the trial. (Przynieś mi streszczenie sprawy, muszę je przeczytać przed rozprawą.)
  Even though it was only a brief, it had 120 pages. (Chociaż było to tylko streszczenie sprawy, miało 120 stron.)
 3. brief (dokument zawierający założenia kampanii reklamowej) [policzalny]
  I have to prepare a brief for tomorrow morning. (Muszę przygotować briefa na jutro rano.)
 4. sprawozdanie [policzalny]
  I want this brief on my desk by the end of the day. (Chcę mieć to sprawozdanie u siebie na biurku do końca dnia.)
 5. radca prawny, adwokat, prawnik, papuga slang [policzalny]
  I know a really good brief. (Znam bardzo dobrego prawnika.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. informować, instruować, poinformować, poinstruować [przechodni]
  She briefed everyone about an upcoming fire drill. (Ona poinformowała wszystkich o nadchodzącym szkoleniu przeciwpożarowym.)
  I would like to brief you on my plans. (Chciałabym cię poinformować o moich planach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "be brief"

idiom
przysłówek
briefly = przelotnie, na krótko +1 znaczenie
czasownik
rzeczownik
debrief , także: de-brief = sprawozdanie (z misji lub zadania, zazwyczaj w formie ustnej)
Zobacz także: be brief with somebody