KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"apteczka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "apteczka" po polsku

apteczka

obrazek do "medical kit" po polsku
rzeczownik
 1. medical kit , medicine box  
  Will you get me my medical kit? (Podasz mi moją apteczkę?)
  I have a medicine box in my car. (Mam apteczkę w samochodzie.)
 2. medicine cupboard , medicine cabinet , medicine chest
  • apteczka (półka na lekarstwa, np. w łazience)
   He stole pills from my medicine cabinet. (On ukradł tabletki z mojej apteczki.)
   I have band-aids in my medicine cabinet. (Mam plastry w mojej apteczce.)
 3. medical box  

"apteczka" — Słownik kolokacji angielskich

medicine cabinet kolokacja
 1. medicine rzeczownik + cabinet rzeczownik = apteczka (półka na lekarstwa, np. w łazience)
  Bardzo silna kolokacja

  It's time to also pay attention to what's in your medicine cabinet.

medical kit kolokacja
 1. medical przymiotnik + kit rzeczownik = apteczka
  Bardzo silna kolokacja

  Where, the general wanted to know, was the medical kit?

medicine chest kolokacja
 1. medicine rzeczownik + chest rzeczownik = apteczka (półka na lekarstwa, np. w łazience)
  Silna kolokacja

  "There's a medicine chest on the wall just before the door to the head," I told him.

powered by  eTutor logo