Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"aptekarz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aptekarz" po polsku

aptekarz

obrazek do "chemist" po polsku
rzeczownik
 1. chemist BrE , pharmacist AmE
  • aptekarz, farmaceuta [policzalny]
   She set up shop out here as a homeopathic pharmacist. (Otworzyła tu biznes jako farmaceuta homeopatyczny.)
   Every pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine. (Każdy farmaceuta może sprawdzić za pomocą skanera, czy produkt jest sfałszowany czy autentyczny.)
   My chemist always knows how to help me. (Mój aptekarz zawsze wie jak mi pomóc.)
   The chemist said they were out of this medicine, but she gave me a replacement. (Aptekarka powiedziała mi, że nie mają tego leku, ale dała mi substytut.)
 2. dispenser , chemist  
 3. apothecary  
 4. druggist
 5. dispensing chemist

Powiązane zwroty — "aptekarz"

rzeczownik
apteka = pharmacy +2 znaczenia
apteczka = medical kit , medicine box +2 znaczenia

powered by  eTutor logo