Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pharmacist" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pharmacist" po angielsku

chemist BrE
pharmacist AmE

obrazek do "chemist" po polsku
rzeczownik
  1. aptekarz, farmaceuta [policzalny]
    She set up shop out here as a homeopathic pharmacist. (Otworzyła tu biznes jako farmaceuta homeopatyczny.)
    Every pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine. (Każdy farmaceuta może sprawdzić za pomocą skanera, czy produkt jest sfałszowany czy autentyczny.)
    My chemist always knows how to help me. (Mój aptekarz zawsze wie jak mi pomóc.)
    The chemist said they were out of this medicine, but she gave me a replacement. (Aptekarka powiedziała mi, że nie mają tego leku, ale dała mi substytut.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo