"Medicine Institute" — Słownik kolokacji angielskich

Medicine Institute kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Medycyna Instytut
  1. medicine rzeczownik + institute rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Genomic Medicine Institute is part of the Cleveland Clinic, which is a non-profit organization.