apteczka

medical kit, medicine box

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Will you get me my medical kit? = Podasz mi moją apteczkę?