PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address climate change" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres zmiana klimatu
  1. address czasownik + change rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is also not a fast enough response to address climate change.

podobne do "address climate change" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "address climate change" po angielsku

rzeczownik