Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"zmiana klimatu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmiana klimatu" po polsku

zmiana klimatu

Climate Change Explained - YouTube
rzeczownik
 1. climate change **   [niepoliczalny]
  As a political group, we are very sensitive to the issue of climate change. (Jako grupa polityczna jesteśmy bardzo wyczuleni na problem zmiany klimatu.)
  Taking action on climate change is good for jobs and the economy. (Podjęcie działań przeciwko zmianie klimatu jest korzystne dla rynku pracy i gospodarki.)

"zmiana klimatu" — Słownik kolokacji angielskich

climate change kolokacja
 1. climate rzeczownik + change rzeczownik = zmiana klimatu
  Bardzo silna kolokacja

  All of those have something to do with climate change.

climate shift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana klimatu
 1. climate rzeczownik + shift rzeczownik
  Luźna kolokacja

  "Media and scientists blame human activity, but a 120-year-old natural climate shift is the cause."