"zmiana adresu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmiana adresu" po polsku

"zmiana adresu" — Słownik kolokacji angielskich

change of address kolokacja
  1. address rzeczownik + change rzeczownik = zmiana adresu
    Zwykła kolokacja

    How do I report a change of name or address?

    Podobne kolokacje: