"change" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

change rzeczownik

rzeczownik + change
Kolokacji: 243
climate change • policy change • lifestyle change • rule change • boundary change • sea change • regime change • ...
change + rzeczownik
Kolokacji: 16
change agent • change behavior • change management • change purse • change ringing • ...
change + czasownik
Kolokacji: 174
change occurs • change affects • change results • change requires • change reflects • change causes • change involves • ...
czasownik + change
Kolokacji: 242
undergo changes • reflect changes • recommend changes • detect changes • effect change • demand changes • resist change • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
8. resist change = sprzeciw się zmianie resist change
18. accept change = zaakceptuj zmianę accept change
21. create change = wywołaj zmianę create change
24. discuss changes = omów zmiany discuss changes
30. consider changes = zastanów się nad zmianami consider changes
32. change wrought = zmiana poskutkowała change wrought
33. report changes = zmiany raportu report changes
36. allow changes = zezwól na zmiany allow changes
37. get change = dostać zmiana get change
42. use changes = zmiany wykorzystania use changes
43. order changes = zmiany porządku order changes
45. drive change = zmiana napędowa drive change
47. follow changes = nastąp po zmianach follow changes
48. prevent changes = zapobiegnij zmianom prevent changes
49. change associated = zmiana powiązała change associated
50. bring about change = spowoduj zmianę bring about change
51. adapt to changes = przystosuj się do zmian adapt to changes
54. respond to changes = odpowiedz na zmiany respond to changes
56. identify changes = zidentyfikuj zmiany identify changes
64. track changes = zmiany w konkurencjach biegowych track changes
65. mark a change = oznaczaj zmianę mark a change
66. deal with changes = umowa ze zmianami deal with changes
75. go through changes = przedostań się przez zmiany go through changes
76. face changes = zmiany twarzy face changes
79. look for changes = poszukaj zmian look for changes
82. push for changes = przyj do zmian push for changes
85. Change is found = Zmiana zostanie znaleziona Change is found
86. receive changes = otrzymaj zmiany receive changes
88. affect change = wpłyń na zmianę affect change
89. contemplate changes = zastanawiaj się nad zmianami contemplate changes
92. examine changes = zbadaj zmiany examine changes
93. change is called = zmiana jest ogłoszona change is called
94. feel the change = poczuj zmiana feel the change
95. Change is recorded = Zmiana jest zrelacjonowana Change is recorded
96. avoid changes = uniknij zmian avoid changes
99. feature changes = zmiany cechy feature changes
100. contain changes = powstrzymaj zmiany contain changes
przymiotnik + change
Kolokacji: 503
major change • significant change • social change • big change • political change • radical change • sudden change • minor change • ...
przyimek + change
Kolokacji: 42
for change • of change • without change • about changes • to changes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.