"like change" — Słownik kolokacji angielskich

like change kolokacja
Popularniejsza odmiana: like the changes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak zmiana
  1. like czasownik + change rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Students seem to like the changes, for the most part.

    Podobne kolokacje: