MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like the changes" — Słownik kolokacji angielskich

like the changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak zmiany
  1. like czasownik + change rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Students seem to like the changes, for the most part.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo