"climate denier" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "climate denier" po angielsku

climate denier
climate change denier

rzeczownik
  1. ktoś zaprzeczający zmianie klimatu spowodowanej przez ludzkość

"climate denier" — Słownik kolokacji angielskich

climate denier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): denier klimatu
  1. climate rzeczownik + denier rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The message I have for climate deniers is this: you are endangering humankind."