"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(3) use, design, dedicate
Kolokacji: 3
(5) look, jump, face
Kolokacji: 6
4. run on Windows = być pochłoniętym Windows run on Windows
5. reach the window = sięgnij po okno reach the window
9. window topped = okno znalazło się na czele window topped
11. lead to the window = podprowadź do okna lead to the window
  • She frowned for a moment, then picked up my hand and led me to the window.
  • She led me past the right side of the bed, all the way to the window.
  • I offer my arm in escort and lead her to the window.
  • She took his arm and led him to the window.
  • He led the young man to the window, and pointed to the street below.
  • The prince led him to the window of the tower.
  • She slipped her hand into his, led him to the window.
  • She spoke again, led him to the window and pointed.
  • She took Celia's hand and led her to the window.
  • He led the scientist into the back room, to the window.
13. walk to the window = spacer do okna walk to the window
14. turn from the window = obróć się z okna turn from the window
15. release on Microsoft Windows = zwolnienie na Microsoft Windows release on Microsoft Windows
16. move to the window = przeprowadź się do okna move to the window
19. turn to the window = odwróć się do okna turn to the window
20. pass the window = podaj okno pass the window
(9) shatter, blow, light
Kolokacji: 3
(11) provide, leave, offer
Kolokacji: 3
(14) roll
Kolokacji: 2
(15) flank, surmount
Kolokacji: 2
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.