"cabin window" — Słownik kolokacji angielskich

cabin window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno kabiny
  1. cabin rzeczownik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was one of the ships I could see from my cabin window.

    Podobne kolokacje: