"walk to the window" — Słownik kolokacji angielskich

walk to the window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spacer do okna
  1. walk czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could not bring himself to walk to the window.

    Podobne kolokacje: