TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

uncover czasownik

uncover + rzeczownik
Kolokacji: 33
uncover evidence • uncover the truth • uncover information • uncover a plot • uncover the secrets • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. uncover evidence = odkryj dowody uncover evidence
2. uncover clues = wykryj tropy uncover clues
3. uncover documents = wykryj dokumenty uncover documents
4. uncover proof = wykryj dowód uncover proof
(2) truth, identity, eye
Kolokacji: 3
(4) plot, plan
Kolokacji: 2
(6) fraud, crime
Kolokacji: 2
(9) flaw, relationship, weakness
Kolokacji: 3
czasownik + uncover
Kolokacji: 3
help uncover • try to uncover • begin uncovering
uncover + przyimek
Kolokacji: 23
uncover in • uncover at • uncover during • uncover on • uncover by • ...
uncover + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
eventually uncover • accidentally uncover • gradually uncover • finally uncover • later uncover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.