BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uncover at" — Słownik kolokacji angielskich

uncover at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykrywać przy
  1. uncover czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    As my life is now, the windows cannot be uncovered at night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo