TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

uncover czasownik

uncover + rzeczownik
Kolokacji: 33
uncover evidence • uncover the truth • uncover information • uncover a plot • uncover the secrets • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) truth, identity, eye
Kolokacji: 3
(4) plot, plan
Kolokacji: 2
(6) fraud, crime
Kolokacji: 2
1. uncover corruption = wykryj korupcję uncover corruption
2. uncover wrongdoing = wykryj wykroczenie uncover wrongdoing
3. uncover errors = wykryj błędy uncover errors
(9) flaw, relationship, weakness
Kolokacji: 3
czasownik + uncover
Kolokacji: 3
help uncover • try to uncover • begin uncovering
uncover + przyimek
Kolokacji: 23
uncover in • uncover at • uncover during • uncover on • uncover by • ...
uncover + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
eventually uncover • accidentally uncover • gradually uncover • finally uncover • later uncover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.