TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

uncover czasownik

uncover + rzeczownik
Kolokacji: 33
uncover evidence • uncover the truth • uncover information • uncover a plot • uncover the secrets • ...
czasownik + uncover
Kolokacji: 3
help uncover • try to uncover • begin uncovering
uncover + przyimek
Kolokacji: 23
uncover in • uncover at • uncover during • uncover on • uncover by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) in, at, during, on, by, ...
Kolokacji: 11
1. uncover through = wykryj całkowicie uncover through
2. uncover including = wykrywać w tym uncover including
3. uncover after = wykryj potem uncover after
4. uncover beneath = wykryj poniżej uncover beneath
5. uncover within = wykryj wewnątrz uncover within
6. uncover over = wykrywać ponad uncover over
7. uncover until = wykrywać do czasu gdy uncover until
8. uncover of = wykrywać z uncover of
9. uncover before = wykryj wcześniej uncover before
10. uncover under = wykryj poniżej uncover under
11. uncover near = wykryj blisko uncover near
12. uncover among = wykrywać wśród uncover among
uncover + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
eventually uncover • accidentally uncover • gradually uncover • finally uncover • later uncover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.