TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover the truth" — Słownik kolokacji angielskich

uncover the truth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykryj prawdę
  1. uncover czasownik + truth rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'm only trying to uncover the truth, in the name of justice.

    Podobne kolokacje: