TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover truths" — Słownik kolokacji angielskich

uncover truths kolokacja
Popularniejsza odmiana: uncover the truth
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykryj prawdy
  1. uncover czasownik + truth rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'm only trying to uncover the truth, in the name of justice.

    Podobne kolokacje: