"uncover during" — Słownik kolokacji angielskich

uncover during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykrywać podczas
  1. uncover czasownik + during przyimek
    Silna kolokacja

    Many requirements may be uncovered during the use case development.

    Podobne kolokacje: