TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncovered in" — Słownik kolokacji angielskich

uncovered in kolokacja
Popularniejsza odmiana: uncover in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykryty w
  1. uncover czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    Evidence of possible problems can sometimes be uncovered in news reports.

    Podobne kolokacje: