TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncovered about" — Słownik kolokacji angielskich

uncovered about kolokacja
Popularniejsza odmiana: uncover about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykryty około
  1. uncover czasownik + about przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    During the film, he goes on to uncover a lot of information about the two.

    Podobne kolokacje: