TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover with" — Słownik kolokacji angielskich

uncover with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykrywać z
  1. uncover czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    She could have picked up the phone and uncovered his past with a couple of calls.

    Podobne kolokacje: