TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncovered from" — Słownik kolokacji angielskich

uncovered from kolokacja
Popularniejsza odmiana: uncover from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykryty z
  1. uncover czasownik + from przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The third day a man was uncovered from the ice.

    Podobne kolokacje: