TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover from" — Słownik kolokacji angielskich

uncover from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykrywać z
  1. uncover czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    The third day a man was uncovered from the ice.

    Podobne kolokacje: