TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover by" — Słownik kolokacji angielskich

uncover by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykrywać przez
  1. uncover czasownik + by przyimek
    Silna kolokacja

    I was looking for something else uncovered this by accident.

    Podobne kolokacje: