"treat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

treat czasownik

treat + rzeczownik
Kolokacji: 256
treat patients • treat diseases • treat symptoms • treat cancer • treat infections • treat pain • treat depression • treat illnesses • ...
czasownik + treat
Kolokacji: 32
used treat • used to treat • begin treating • start treating • try to treat • go to treat • stop treating • ...
treat + przyimek
Kolokacji: 32
treated with • treated by • treated for • treated at • treated during • ...
treat + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
treated differently • successfully treated • treated fairly • treated unfairly • treated badly • treated equally • treated well • ...

treat rzeczownik

rzeczownik + treat
Kolokacji: 9
birthday treat • holiday treat • Christmas treat • gourmet treat • breakfast treat • ...
przymiotnik + treat
Kolokacji: 27
sweet treat • favorite treat • special treat • real treat • Oral treat • rare treat • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.