TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"treat types" — Słownik kolokacji angielskich

treat types kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): typy przyjemności
  1. treat czasownik + type rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He treated several different types of cancer in his practice.