"treated differently" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potraktowany inaczej
  1. treat czasownik + differently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    His home, he had decided from the start, needed to be treated differently.

powered by  eTutor logo