"think differently" — Słownik kolokacji angielskich

think differently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomyśl inaczej
  1. think czasownik + differently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    If they're coming here, we must all learn to think differently for the first time in our history.

powered by  eTutor logo