"honestly think" — Słownik kolokacji angielskich

honestly think kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczerze pomyśl
  1. think czasownik + honestly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Now tell me what you honestly think of my work?

powered by  eTutor logo