"think" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

think czasownik

think + rzeczownik
Kolokacji: 77
think tanks • think people • think what hell • think thoughts • think women • think God • think QUESTION • think Angelina Jolie • ...
czasownik + think
Kolokacji: 101
keep thinking • begin thinking • start thinking • stop thinking • remember thinking • help thinking • bear thinking • sit thinking • ...
think + przyimek
Kolokacji: 50
think about • think out • think up • think outside • think of • ...
think + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 257
honestly think • mistakenly think • think aloud • think possible • think big • think necessary • think grimly • think wryly • think twice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 88
1. think twice = dwa razy się zastanowić think twice
  • Now tell me what you honestly think of my work?
  • I honestly thought David was the best choice for the party + the country.
  • Do you honestly think one more is going to make a difference?
  • For once, she had to think honestly about her friends.
  • Do you really, honestly think I don't have my own ways and means?
  • Do you honestly think I couldn't open the case without it?
  • I honestly thought they were going to let me die- and for nothing.
  • I honestly think that never in his life has he given a single thought to himself.
  • Do you honestly think they are really concerned about people here?
  • "Because I honestly thought it might help me find your father."
5. think aloud = głośno myśleć think aloud
6. think grimly = pomyśl ponuro think grimly
7. think wryly = pomyśl cierpko think wryly
8. think bitterly = pomyśl gorzko think bitterly
10. personally think = osobiście pomyśl personally think
11. widely thought = powszechnie myśl widely thought
12. think hard = skupić się think hard
15. definitely think = z pewnością pomyśl definitely think
21. think ahead = planować do przodu, myśleć o przyszłości think ahead
22. think straight = myśleć logicznie think straight
23. think fast = pomyśl szybko think fast
24. commonly thought = powszechnie pomyśleć commonly thought
25. once thought = kiedyś pomyśleć once thought
27. think deeply = pomyśl głęboko think deeply
29. think possible = myśleć możliwy think possible
30. think suddenly = pomyśl nagle think suddenly
31. think big = myśleć o robieniu wielkich rzeczy, czynić plany na dużą skalę, mieć ambitne plany think big
32. think necessary = myśleć niezbędny think necessary
33. think quickly = pomyśl szybko think quickly
35. simply think = po prostu pomyśl simply think
36. thought before = pomyśleć wcześniej thought before
37. think best = pomyśl najlepiej think best
38. think well = miej dobre mniemanie think well
39. think later = pomyśl później think later
40. think further = pomyśl dalej think further
41. think furiously = pomyśl z wściekłością think furiously
42. think alike = pomyśl podobnie think alike
43. think highly = miej wysokie mniemanie think highly
44. think sourly = pomyśl kwaśno think sourly
45. truly think = naprawdę pomyśl truly think
46. evidently think = wyraźnie pomyśl evidently think
47. think loud = pomyśl głośno think loud
48. think ruefully = pomyśl z żalem think ruefully
49. think constantly = pomyśl ciągle think constantly
50. merely think = jedynie pomyśl merely think
51. think sadly = pomyśl smutno think sadly
52. privately think = prywatnie pomyśl privately think
53. somehow think = jakoś pomyśl somehow think
54. think angrily = pomyśl gniewnie think angrily
55. think logically = pomyśl logicznie think logically
56. think away = pomyśl daleko think away
57. think small = myśleć mały think small
58. think impossible = myśleć niemożliwy think impossible
59. think wistfully = pomyśl smutno think wistfully
60. think about = pomyśl think about
61. think rationally = pomyśl racjonalnie think rationally
63. well thought out = dobrze przemyślany well thought out
64. think vaguely = pomyśl trochę think vaguely
65. think creatively = pomyśl twórczo think creatively
66. think wearily = pomyśl ze znużeniem think wearily
67. think critically = myśleć krytycznie, myśleć osądzając think critically
68. think desperately = pomyśl rozpaczliwie think desperately
70. think longingly = pomyśl tęsknie think longingly
71. surely think = na pewno pomyśl surely think
72. think positively = myśleć pozytywnie think positively
73. think dead = myśleć zupełnie think dead
74. think likely = uważać coś za możliwe think likely
75. think wildly = pomyśl lekkomyślnie think wildly
76. necessarily think = koniecznie pomyśl necessarily think
77. think briefly = pomyśl krótko think briefly
78. think right = myśleć prawo think right
80. think fondly = pomyśl czule think fondly
82. think globally = pomyśl globalnie think globally
83. naturally think = naturalnie pomyśl naturally think
84. think glumly = pomyśl ponuro think glumly
85. think most = pomyśl najbardziej think most
86. finally think = w końcu pomyśl finally think
87. think proper = myśleć właściwy think proper
88. think frantically = pomyśl jak oszalały think frantically

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.