"honestly believe" — Słownik kolokacji angielskich

honestly believe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczerze uwierz
  1. believe czasownik + honestly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I honestly believe He'd like to get to know you.

powered by  eTutor logo