"treat unfairly" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "treat unfairly" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"treat unfairly" — Słownik kolokacji angielskich

treat unfairly kolokacja
Popularniejsza odmiana: treated unfairly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potraktuj niesprawiedliwie
  1. treat czasownik + unfairly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    When you look at the thing in the whole picture, it's really difficult to say that you've been treated unfairly.