ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"treat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

treat czasownik

treat + rzeczownik
Kolokacji: 256
treat patients • treat diseases • treat symptoms • treat cancer • treat infections • treat pain • treat depression • treat illnesses • ...
czasownik + treat
Kolokacji: 32
used treat • used to treat • begin treating • start treating • try to treat • go to treat • stop treating • ...
treat + przyimek
Kolokacji: 32
treated with • treated by • treated for • treated at • treated during • ...
treat + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
treated differently • successfully treated • treated fairly • treated unfairly • treated badly • treated equally • treated well • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
3. treated fairly = potraktowany uczciwie treated fairly
4. treated unfairly = potraktowany niesprawiedliwie treated unfairly
5. treated badly = traktowany źle treated badly
7. treated well = traktowany dobrze treated well
9. properly treated = odpowiednio potraktować properly treated
11. treated separately = potraktowany oddzielnie treated separately
12. treated harshly = potraktowany surowo treated harshly
13. temporarily treat = chwilowo potraktuj temporarily treat
14. treated similarly = potraktowany podobnie treated similarly
15. treated poorly = potraktowany ubogo treated poorly
16. initially treated = początkowo potraktować initially treated
17. treated better = potraktowany lepiej treated better
19. easily treated = łatwo potraktować easily treated
21. simply treat = po prostu potraktuj simply treat
22. specially treated = specjalnie potraktowany specially treated
23. treated humanely = potraktowany humanitarnie treated humanely

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.