ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • The name can be translated literally as "the month when there are no gods".
  • It translates literally as 'consistent' but means more that things must be seen through.
  • The word biotope, literally translated, means an area where life lives.
  • The town's name, which is literally translated as "red hot water", derives from a story in 1093.
  • The name of the show cannot be translated literally.
  • The word here translated literally as 'seed' very often means offspring.
  • And for all of those reasons, Kafka cannot be translated literally to the stage.
  • It is literally translated as: "Fortunate who was able of things to know the causes".
  • The name translates literally to mine, as the mountain is rich in mining resources.
  • To translate literally means to transmute the meaning from one language into another.
4. later translated = później przetłumaczyć later translated
5. initially translated = początkowo przetłumaczyć initially translated
6. translate well = bądź łatwym do tłumaczenia translate well

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.