14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • The name can be loosely translated as the priest's rock.
  • Loosely translated from Spanish it means "a view of the sea".
  • The first word, she said, translates loosely as "older sister."
  • The album title can be loosely translated as "Spread the word!"
  • Loosely translated: don't be too quick to rebuild a wall between the business and news operations.
  • The word itself loosely translates to "will" or "do as you/we please".
  • The 33 year old has named her new baby Iisha, which loosely translates as "life".
  • "If you think they're better, gesunterheit," which loosely translated means live and be well.
  • Thus, taekwondo may be loosely translated as "the way of the foot and the hand."
  • We take our dog, Cuzco, whose name, loosely translated, means center of the universe.
4. later translated = później przetłumaczyć later translated
5. initially translated = początkowo przetłumaczyć initially translated
6. translate well = bądź łatwym do tłumaczenia translate well

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.