KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

teach czasownik

teach + rzeczownik
Kolokacji: 296
teach courses • teach children • teach classes • teach English • teach history • teach students • teach art • teach skills • teach science • ...
czasownik + teach
Kolokacji: 36
begin teaching • start teaching • help teach • try to teach • designed to teach • continue to teach • use to teach • want to teach • ...
teach + przyimek
Kolokacji: 33
teach at • teach by • teach about • taught since • teach in • ...
teach + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 57
later teach • once teach • well taught • actually teach • regularly teach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. later teach = później naucz later teach
4. widely taught = powszechnie nauczony widely taught
5. briefly teach = pokrótce naucz briefly teach
6. eventually teach = ostatecznie naucz eventually teach
7. taught early = nauczony wcześnie taught early
8. teach effectively = naucz skutecznie teach effectively
10. teach french = uczyć french teach french
12. taught together = nauczony razem taught together
13. better teach = lepiej naucz better teach
14. secretly teach = potajemnie naucz secretly teach
15. actively teach = aktywnie naucz actively teach
16. patiently teach = cierpliwie uczyć patiently teach
17. teach abroad = naucz za granicą teach abroad
18. routinely taught = rutynowo nauczyć routinely taught
19. universally taught = powszechnie nauczyć universally taught
20. inadvertently teach = nieumyślnie naucz inadvertently teach
21. taught correctly = nauczony poprawnie taught correctly
(2) once, formerly
Kolokacji: 2
(4) regularly, systematically
Kolokacji: 2
(6) commonly, normally
Kolokacji: 2
(7) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(11) formally, informally
Kolokacji: 2
(12) carefully, painstakingly
Kolokacji: 2
(13) simultaneously, concurrently
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.