"teach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

teach czasownik

teach + rzeczownik
Kolokacji: 296
teach courses • teach children • teach classes • teach English • teach history • teach students • teach art • teach skills • teach science • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
(12) technique, method, methodology
Kolokacji: 3
(18) physics, astronomy, mechanic
Kolokacji: 3
(19) son, girl, daughter, boy
Kolokacji: 4
(23) man, hospital, officer, pilot
Kolokacji: 4
(26) manner, relation, Arabic, golf
Kolokacji: 4
(28) workshop, lesson, phonics
Kolokacji: 3
(43) tolerance, kindness
Kolokacji: 2
(46) parent, mother
Kolokacji: 2
1. teach parents = naucz rodziców teach parents
2. teach one's mother = uczyć czyjś matka teach one's mother
(48) karate, chess, self-defense
Kolokacji: 3
(49) abstinence, self-control
Kolokacji: 2
(50) cooking, farmer
Kolokacji: 2
(51) research, thinking
Kolokacji: 2
(52) Scripture, Talmud
Kolokacji: 2
(53) tennis, teamwork
Kolokacji: 2
(54) thousands, hundreds
Kolokacji: 2
(57) psychiatry, health, hygiene
Kolokacji: 3
(58) PE, spelling
Kolokacji: 2
(59) carpentry, sewing, woodworking
Kolokacji: 3
(60) horticulture, gardening
Kolokacji: 2
czasownik + teach
Kolokacji: 36
begin teaching • start teaching • help teach • try to teach • designed to teach • continue to teach • use to teach • want to teach • ...
teach + przyimek
Kolokacji: 33
teach at • teach by • teach about • taught since • teach in • ...
teach + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 57
later teach • once teach • well taught • actually teach • regularly teach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.