ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

teach czasownik

teach + rzeczownik
Kolokacji: 296
teach courses • teach children • teach classes • teach English • teach history • teach students • teach art • teach skills • teach science • ...
czasownik + teach
Kolokacji: 36
begin teaching • start teaching • help teach • try to teach • designed to teach • continue to teach • use to teach • want to teach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
3. help teach = pomóż uczyć help teach
4. try to teach = spróbuj nauczyć try to teach
5. designed to teach = zaprojektowany by nauczyć designed to teach
6. continue to teach = kontynuuj nauczenie continue to teach
7. use to teach = użyj by nauczyć use to teach
8. want to teach = chciej nauczyć want to teach
9. return to teach = wróć by nauczyć return to teach
10. teach before joining = naucz przed dołączaniem teach before joining
11. begin to teach = zacznij uczyć begin to teach
12. need to teach = potrzebuj nauczyć need to teach
13. go to teach = idź do uczyć go to teach
14. continue teach = kontynuować uczyć continue teach
15. teach before moving = naucz przed ruszaniem się teach before moving
16. ask to teach = poproś by nauczyć ask to teach
17. come to teach = przyjdź nauczyć come to teach
teach + przyimek
Kolokacji: 33
teach at • teach by • teach about • taught since • teach in • ...
teach + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 57
later teach • once teach • well taught • actually teach • regularly teach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.