"teach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

teach czasownik

teach + rzeczownik
Kolokacji: 296
teach courses • teach children • teach classes • teach English • teach history • teach students • teach art • teach skills • teach science • ...
czasownik + teach
Kolokacji: 36
begin teaching • start teaching • help teach • try to teach • designed to teach • continue to teach • use to teach • want to teach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
3. try to teach = spróbuj nauczyć try to teach
4. continue to teach = kontynuuj nauczenie continue to teach
5. return to teach = wróć by nauczyć return to teach
6. begin to teach = zacznij uczyć begin to teach
7. go to teach = idź do uczyć go to teach
9. teach before moving = naucz przed ruszaniem się teach before moving
10. come to teach = przyjdź nauczyć come to teach
11. teach before returning = naucz przed wracaniem teach before returning
12. stop teaching = nauczanie zatrzymania stop teaching
13. decide to teach = zdecyduj się nauczyć decide to teach
14. start to teach = zacznij uczyć start to teach
15. hold teaching = trzymaj nauczanie hold teaching
16. attempt to teach = próba nauczenia attempt to teach
17. try teach = próbować uczyć try teach
18. move to teach = zabierz się do nauczenia move to teach
19. teach before retiring = naucz przed przechodzeniem na emeryturę teach before retiring
20. bring to teach = skłoń by nauczyć bring to teach
21. resume teaching = podejmij na nowo nauczanie resume teaching
(2) help, use, enjoy, spend
Kolokacji: 4
(3) design, intend
Kolokacji: 2
(4) want, need, ask, invite
Kolokacji: 4
(5) join, found
Kolokacji: 2
(6) allow, hire, include
Kolokacji: 3
teach + przyimek
Kolokacji: 33
teach at • teach by • teach about • taught since • teach in • ...
teach + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 57
later teach • once teach • well taught • actually teach • regularly teach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.