ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach a course" — Słownik kolokacji angielskich

teach a course kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach courses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz kursu
  1. teach czasownik + course rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The course was taught to 20,246 students in the 1986-87 school year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo