ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach class" — Słownik kolokacji angielskich

teach class kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach classes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz klasę
  1. teach czasownik + class rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    About a year ago she started teaching a writing class at a local community college.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo