KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

teach czasownik

teach + rzeczownik
Kolokacji: 296
teach courses • teach children • teach classes • teach English • teach history • teach students • teach art • teach skills • teach science • ...
czasownik + teach
Kolokacji: 36
begin teaching • start teaching • help teach • try to teach • designed to teach • continue to teach • use to teach • want to teach • ...
teach + przyimek
Kolokacji: 33
teach at • teach by • teach about • taught since • teach in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
(1) at, by, about, since, in, ...
Kolokacji: 11
1. teach within = naucz wewnątrz teach within
2. teach among = uczyć wśród teach among
4. teach that = naucz, że teach that
6. teach into = uczyć do teach into
7. teach between = naucz pośrodku teach between
8. teach outside = naucz na zewnątrz teach outside
9. teach up to = uczyć w górę aby teach up to
10. taught via = nauczony przez taught via
11. teach till = naucz kasę sklepową teach till
teach + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 57
later teach • once teach • well taught • actually teach • regularly teach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.