"teach course" — Słownik kolokacji angielskich

teach course kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach courses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz kursu
  1. teach czasownik + course rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The course was taught to 20,246 students in the 1986-87 school year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo