14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"switch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

switch czasownik

switch + rzeczownik
Kolokacji: 96
switch sides • switch parties • switch places • switch one's allegiance • switch positions • switch gears • switch one's focus • ...
czasownik + switch
Kolokacji: 11
decide to switch • want to switch • allow to switch • consider switching • begin switching • ...
switch + przyimek
Kolokacji: 29
switch to • switch off • switch from • switch between • switch out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
  • "The question is, how do we change the culture to get people to switch to the new way?"
  • Switch to red and see your life change for the better.
  • Others switch to a hospital where the wait is short.
  • No matter how you feel about your current job, the time may be right to switch to something new.
  • Now they've put up a wall of fire to keep us out while they switch to something else.
  • She would switch quickly from one to another, sometimes running through all four in the course of an hour.
  • So he asked to be switched to the other end.
  • For today only, or rather, so long as you are at large, all calls to Washington will be switched to me and my staff here.
  • He switched the phone from one hand to the other.
  • It will then switch to a new design, which is yet to be decided.
3. switch off = wyłączać (światło, alarm, urządzenie) switch off
6. switch at = zmieniać przy switch at
9. switch in = zmieniać w switch in
10. switch for = zmieniać dla switch for
11. switch on = włączać (światło, alarm, urządzenie) switch on
12. switch during = zmieniać podczas switch during
13. switch out = zmień na zewnątrz switch out
14. switch over = przełączyć na inny kanał switch over
15. switch by = zmieniać przez switch by
16. switch without = zmień na zewnątrz switch without
switch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
later switch • switch forth • quickly switch • automatically switch • suddenly switch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.