BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"switched between" — Słownik kolokacji angielskich

switched between kolokacja
Popularniejsza odmiana: switch between
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmieniony pośrodku
  1. switch czasownik + between przyimek
    Luźna kolokacja

    Last year, the $1.4 billion in money switched between programs came from within the Army.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo